اخبار برگزیده

اعمال شب آرزوها

                                             لیله الرغائب شده یا رب دل ما
                                             افتاده به دامان کرامات شما
                                             تنها آرزوی ما به این شب گشته
                                            ربِی قسمتم کن حرم کرب و بلا . . .
                                       .اعمال شب لیله الرغائبشب آرزوها...

             http://www.keder.ir/wpcontent/uploads/2015/12/keder.ir3911.jpg


اعمال شب آرزوها

اعمال شب آرزوها

اعمال شب آرزوها

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها